Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Houd verkapte dienstbetrekkingen in de gaten

Maakt u als ondernemer gebruik van de diensten van zelfstandige ondernemers? Houd dan in de gaten of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Controleert u onvoldoende of de zelfstandige ook echt als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt, dan loopt u het risico op een naheffingsaanslag loonheffingen.

Hof 's-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over een schoonmaker die voorheen in dienstbetrekking werkzaam was bij een restaurant en later beweerde als zelfstandige te werken. De schoonmaker ontving hiervoor een bedrag gelijk aan zijn oude brutoloon en zou zelf zorgdragen voor alle afdrachten. Bij controle bleek dat nooit aangiften inkomstenbelasting waren gedaan, geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel was gedaan, geen BTW-nummer was aangevraagd en er nooit een verklaring arbeidsrelatie (VAR) was gegeven of gevraagd.

Ondernemer nalatig
Het Hof oordeelde dat sprake was van een gewone dienstbetrekking en dat de ondernemer het had nagelaten uit te zoeken of de schoonmaker wel echt aangemerkt kon worden als een zelfstandige ondernemer. De ondernemer moest de niet-afgedragen loonheffing alsnog betalen.

Tip
Maakt u gebruik van de diensten van zelfstandige ondernemers en twijfelt u of er sprake is van een dienstbetrekking, vraag dan altijd naar een VAR. U heeft dan zekerheid over de situatie waarin de werkzaamheden worden verricht en voorkomt een vervelende naheffingsaanslag.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven