Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Verruiming reiskostenvergoeding bij grote verkeershinder

Staat u vaak in de file tussen uw woonplaats en werklocatie vanwege wegwerkzaamheden? Hebben uw werknemers daarmee te maken? Of verwacht u dit binnenkort? Weet dan dat u een vervoerkaart kunt krijgen van de overheid zodat u of uw werknemers gebruik kunnen maken van vervangend vervoer. De termijn wordt bovendien verruimd!

Vaak krijgen werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding voor het reguliere woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen zij bij dreigende verkeershinder door grootschalige wegwerkzaamheden zonder fiscale gevolgen een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Door deze vervoerkaart kan een werknemer kosteloos gebruik maken van vervangend vervoer.

Periode langer dan zes maanden
Er is voorgesteld om per 1 januari 2008 de periode dat werknemers zonder fiscale gevolgen een vervoerkaart kunnen gebruiken uit te breiden. Deze termijnverlenging geldt ook voor vervoerkaarten die in 2007 al zijn verstrekt en waarvan de periode van 6 maanden nog niet voorbij is.

Tip
Heeft u, of uw eventuele werknemers in de toekomst last van wegwerkzaamheden tussen uw woonplaats en uw werklocatie, informeer dan eens naar de vervoerkaart!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven