Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Onderzoek naar innovatie is aantrekkelijk!

Zijn uw innovatieplannen van tafel geveegd, omdat de kosten van innovatie de opbrengsten zouden overstijgen? Er zijn MKB-innovatiesubsidies beschikbaar die uw plannen nieuw leven in kunnen blazen. Vooral de WBSO-regeling kan interessant voor u zijn!

Onderzoek naar innovatie
Onderzoek naar innovatie kan al subsidie opleveren dankzij de WBSO-regeling: een korting op de loonbelasting over uren die besteed zijn aan innovatie. Denk hierbij aan een nieuw product of proces. Tot en met een brutoloonsom van € 110.000 per jaar, bedraagt de korting 42% van de brutoloonkosten per uur van uw eigen werknemers. Is er meer dan € 110.000 brutoloonkosten besteed aan innovatie, dan ontvangt u over het meerdere 14% subsidie.

Voorbeeld
U en uw drie medefirmanten besteden gezamenlijk op jaarbasis duizend uur aan onderzoek naar innovatie tegen een brutoloon van € 60 per uur. U blijft dan onder de grens van € 110.000 en bent zodoende slechts € 34,80 (ofwel 58% van € 60) kwijt aan brutoloon per uur. Dit is een besparing van € 25.200, ofwel 42% van € 60.000! Stel, u besteedt 2000 uur aan onderzoek naar innovatie. Uw korting bedraagt dan: (€ 110.000 x 42%) + ([€ 120.000 –  € 110.000] x 14%) = € 47.600. Dit komt neer op een korting van 40%. U ziet dat naarmate de drempel wordt overschreden, de effectieve korting afneemt.

Technostarter
Bent u een startend bedrijf met een innovatief technisch product of dienst (ofwel een Technostarter), dan komt u bij onderzoek naar innovatie ook in aanmerking voor een subsidie. De subsidievorm is voor inhoudingsplichtigen anders dan voor zelfstandige ondernemers. Startende inhoudingsplichtigen mogen een loonbelastingkorting van 60% over de eerste € 110.000 toepassen. Bovendien komen startende zelfstandigen onder voorwaarden in aanmerking voor de ‘speurders en ontwikkelings’-aftrek en starters S&O-aftrek van samen € 17.155 (2007).

Tip
Uit een evaluatieonderzoek is gebleken dat gebruikers dankzij de WBSO-regeling meer omzet uit nieuwe producten halen en daarmee een grotere productie. Raadpleeg voor meer informatie over deze subsidie uw adviseur.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven