Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Aan welke eisen dient uw factuur per 1 januari 2013 te voldoen?

De eisen waaraan voldaan moet worden zijn de volgende:
1. Datum uitreiking factuur
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
9. Het toegepaste btw-tarief
10. Het te betalen btw-bedrag
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
- Factuur uitgereikt door de afnemer
12. (Indien van toepassing):
- Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
- Btw verlegd
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
15. (Indien van toepassing) de vermelding:
- Bijzondere regeling reisbureaus
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
- Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
- Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
- Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
17. Indien van toepassing:
- NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger
 18. Vermelding van het KvK - nummer

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven