Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Advieskosten voor lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering niet langer aftrekbaar

Tip:
Bent u van plan om samen met uw verzekeringsagent de mogelijkheden van een lijfrentepolis of arbeidsongeschiktheidsverzekering te bespreken, doe dit dan nog dit jaar. U kunt dan in ieder geval de advieskosten nog in aftrek brengen.

Provisieverbod
Door het provisieverbod gaat u vanaf 1 januari direct betalen voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten. U ontvangt dan van de assurantietussenpersoon of de verzekeraar gewoon een rekening voor zijn advieskosten. Wilt u meer weten over het provisieverbod kijk dan eens op www.wijzeringeldzaken.nl. Hier vindt u een handige checklist Financieel Advies.

Met het invoeren van het provisieverbod is er straks direct een onderscheid te maken tussen de zuivere premie die u betaalt voor een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en de advieskosten. Hiermee komt dan ook een einde aan de aftrekbaarheid van de kosten die de financieel dienstverlener in rekening brengt voor het afsluiten dan wel het verlengen van de lijfrente/arbeidsongeschiktheidsverzekering of voor het incasseren van de premies voor deze producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beloning die u aan de assurantietussenpersoon betaalt voor het opmaken van een klant- en risicoprofiel, voor het inventariseren van uw specifieke oudedagsvoorzieningen, voor het vergelijken van lijfrenten/offertes van diverse aanbieders en voor het aanvragen van een verzekering en de afwikkeling daarvan.

Tip:
De premies die u betaalt voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wel aftrekbaar. Voor een lijfrente is de premie uiteraard alleen aftrekbaar als u in een jaar te weinig pensioenopbouw heeft (jaarruimte) of als u in de afgelopen zeven jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd (reserveringsruimte).

Mogelijk komt er overgangsrecht voor verzekeringen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. Het kan zijn dat hier de provisie (beloning) nog wel in de premie versleuteld zit en kan blijven. Helemaal duidelijk is dit echter nog niet.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven