Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Behoort uw pand tot uw privé- of ondernemingsvermogen?

U kunt te maken hebben met één van de volgende situaties:
 
1. U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor uw onderneming (dit betekent voor 90% of meer). Dit pand behoort tot het verplichte ondernemingsvermogen en moet dus verplicht op uw balans.

2. U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend privé (dit betekent voor 90% of meer).
Dit pand behoort tot het verplichte privévermogen en mag dus niet op uw balans worden opgenomen.

3. Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat niet gesplitst is (dat wil zeggen dat het woongedeelte geen aparte ingang heeft). Dit pand behoort- als het ene gedeelte niet te veel overheerst ten opzichte van het andere gedeelte – tot het keuzevermogen. U heeft dan de volgende drie mogelijkheden:
- u rekent het volledige pand tot uw ondernemingsvermogen;
- u rekent het volledige pand tot uw privévermogen of;
- u neemt het deel dat toe te rekenen is aan de onderneming op uw balans op en het privédeel houdt u privé.

4. Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat wel gesplitst is (dat wil zeggen dat zowel het woon- als het bedrijfsgedeelte een aparte ingang heeft). In deze situatie moet het bedrijfsgedeelte verplicht op de balans en behoort het woongedeelte tot het keuzevermogen.
Privé- of ondernemingsvermogen?
Hieronder wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het toerekenen van uw pand aan het ondernemings- dan wel aan het privévermogen.

Stel dat u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en het stijgt in waarde. Die waardestijging wordt gezien als winst uit uw onderneming. Daar staat wel tegenover dat u kunt afschrijven op het pand en dat de onderhoudskosten aftrekbaar zijn. Behoort het pand tot uw privévermogen niet zijnde uw eigen woning, dan moet u ieder jaar de gemiddelde waarde van het pand opgeven als vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting.

Let op!
U moet uw keuze direct bij de start van uw onderneming of de aanschaf van het pand maken. U geeft uw keuze aan door het pand op te nemen op uw balans in de jaarstukken die u meestuurt met uw aangifte inkomstenbelasting.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven