Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Belangrijkste wijzigingen voor u uit het concept regeer- en gedoogakkoord!

Invoering nieuwe ondernemersfaciliteit
In plaats van de bestaande fiscale faciliteiten waar u als ondernemer een beroep op kunt doen komt er straks één nieuwe geïntegreerde ondernemersfaciliteit. Deze faciliteit zal gericht zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap en het wegnemen van de belemmerende marginale druk uit de zelfstandigenaftrek.

Verlaging subsidies in ruil voor lastenverlaging vennootschapsbelasting
Het kabinet gaat op subsidies bezuinigen. Dit betekent dat u alleen nog maar in aanmerking kunt komen voor subsidies indien de effectiviteit ervan bewezen is. Hiervoor in de plaats kunt u wel een lastenverlaging verwachten via de vennootschapsbelasting en de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

Verlaging administratieve lasten en regeldruk
De enorme administratieve lastendruk en regeldruk waar u mee te maken hebt moet in 2012 ten opzichte van 2010 met 10% zijn gedaald. Het gaat hierbij onder meer om uniformering van het loonbegrip, de aanpak van de loonsomheffing, de verkorting van de winstaangifte en de vereenvoudiging van de regelgeving voor BV’s.

Let op!
De weergave van deze wijzigingen geven u slechts een globale indruk en zijn bij lange na nog niet definitief.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven