Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Bezwaar tegen box 3-heffing is niet meer nodig

Massaal bezwaar In box 3 wordt een belasting geheven van 30% over een forfaitair rendement van 4%. Per saldo levert dit een heffing op van 1,2%. Omdat de laatste jaren een rendement van 4% door spaarders al lang niet meer gehaald wordt, is een aantal procedures gestart over de rechtvaardigheid van de heffing. Omdat de Belastingdienst een massaal bezwaar verwacht (en inmiddels ook al deels heeft ontvangen), is besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Als de Belastingdienst door de hoogste rechter geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zal de Belastingdienst namelijk zelf de aanslagen inkomstenbelasting op dit punt aanpassen. Let op! De toezegging van de Belastingdienst heeft alleen betrekking op de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi op zichzelf in strijd is met Europees recht. Wilt u ook uw persoonlijke en individuele omstandigheden in aanmerking nemen, dan moet u wel bezwaar maken. Overleg hierover met uw adviseur. Komt u in aanmerking? De toezegging geldt niet voor alle aanslagen inkomstenbelasting maar alleen voor die aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Dit betekent dat de toezegging geldt voor: • alle aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet definitief waren opgelegd, maar ook voor; • alle aanslagen waarvoor nog bezwaar of beroep liep op 26 juni 2015, en; • alle aanslagen waarvan nog niet 6 weken zijn verstreken na aanslagdatum of datum uitspraak bezwaar/beroep. Alle overige (oudere) aanslagen zullen helaas niet worden herzien als de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld. Let op! De Tweede Kamer moet nog instemmen met de toezegging van de Staatssecretaris. De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt, maar tot die tijd geldt nog een voorbehoud. De toezegging van de Staatssecretaris vervalt namelijk als de Tweede Kamer niet instemt.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven