Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Check uitleners in het Handelsregister!

De Waadi in het kort
Voor het geval dat u de eerdere tip heeft gemist, volgt hier in het kort de regeling: vanaf 1 juli 2012 kan de Arbeidsinspectie u een forse boete opleggen wanneer blijkt dat uw uitzendkracht afkomstig is van een uitzendbureau dat niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De boete voor deze nieuwe registratieplicht van uitzendbureaus geldt zowel voor u, de ‘inlener’, als voor het uitzendbureau, de ‘uitlener’. Vanaf 1 juli moeten alle uitleners namelijk ingeschreven staan in het Handelsregister als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt.

De gratis Waadi-check is speciaal bedoeld voor inleners om te controleren of het uitlenende bedrijf op de juiste manier staat ingeschreven in het Handelsregister. Een verstandige check, want u wilt tenslotte geen boete riskeren door in zee te gaan met een uitzendbureau of ander uitlenend bedrijf dat zijn registratieplicht niet op orde heeft.

Let op!
Niet alleen uitzendbureaus kunnen personeel ter beschikking stellen. Zo noemt de KvK het voorbeeld van een eenmans-bv. Als de eigenaar van de bv zich verhuurt aan een ander bedrijf om onder toezicht en leiding van dat bedrijf werkzaamheden te verrichten, kan de Waadi van toepassing zijn. De bv is dan namelijk de uitlenende partij en het bedrijf de inlenende. Het begrip ‘ter beschikking stellen van een arbeidskracht’ is dus ruimer dan u denkt!

Twijfelt u of u arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming, laat dit dan aan de KvK in uw regio weten. U voorkomt hiermee problemen, zoals een hoge boete door de Arbeidsinspectie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven