Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Controleer nu online het BTW-nummer van uw EU-afnemers

Levert u diensten of goederen aan ondernemers binnen de Europese Unie? Dan bent u verplicht het btw-nummer van uw afnemer te controleren voordat u opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP-opgaaf) bij de Belastingdienst doet. Welke mogelijkheden heeft u om het btw-nummer van uw afnemer te controleren?

  • U kunt het btw-nummer van uw afnemer controleren via de belastingtelefoon 0800-0543. Echter, controle via de belastingtelefoon is beperkt tot slechts vijf nummers tegelijk.
  • U kunt ook een brief te sturen aan de Belastingdienst als u meer nummers wilt laten controleren. U kunt uw brief met daarin de btw-nummers en de bijbehorende volledige bedrijfsnamen sturen naar:

Belastingdienst/Central Liaison Office
Antwoordnummer 469
7600 VB ALMELO

  • Naast bovengenoemde mogelijkheden kunt u nu via BTW-nummer-controle.nl grote aantallen btw-nummers in één keer controleren.

Sinds 1 januari 2010 ontvangt u geen uitnodiging meer van de Belastingdienst en dient u dus zelf in de gaten te houden wanneer u de ICP-opgaaf moet doen. Controleer dus tijdig de BTW-nummers van uw afnemers!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven