Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Coulante toepassing van schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwwoning

Reguliere schenkingsvrijstelling
De mogelijkheid om eenmalig belastingvrij € 100.000 te schenken voor de eigen woning loopt nog tot en met 31 december 2014. Een belangrijke voorwaarde is dat zowel de daadwerkelijke schenking als de besteding vóór 1 januari 2015 plaatsvinden. Enige uitzondering op deze voorwaarde is de schenking die wordt gebruikt voor verbouwing, verbetering of onderhoud aan de eigen woning. In dat geval moet de schenking wel door u zijn ontvangen vóór 1 januari 2015 en moet de eigen woning waar het om gaat al wel in uw bezit zijn. U mag dan de schenking in het jaar van de schenking - 2013 of 2014 - of in de twee daaropvolgende kalenderjaren nog gebruiken voor de kosten van verbetering, verbouwing of onderhoud van uw woning.

Let op!
Wordt de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek, dan moet u niet alleen in 2014 eigenaar zijn van de woning, maar het te schenken bedrag moet ook vóór 1 januari 2015 zijn overgemaakt aan de hypotheekverstrekker.
Coulance bij eigen woning in aanbouw
Heeft u in 2014 een eigen woning in aanbouw, dan kunt u ook volgend jaar nog gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voor u geldt een coulante toepassing mits u in 2014 een deel van het geschonken bedrag heeft besteed aan minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning. Het nog niet gebruikte bedrag van de schenking moet u dan besteden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven