Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Dien uw verzoek om buitenlandse btw op tijd in!

Wanneer kunt u btw terugvragen?
U kunt alleen btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U bent ondernemer voor de omzetbelasting.
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
• U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land. Doet u dit wel, dan kunt u de btw daar als voorbelasting in aftrek brengen.
• U betaalt in het andere EU-land btw over goederen, diensten of invoer.
• U gebruikt deze buitenlandse goederen en diensten voor btw-belaste bedrijfsactiviteiten.

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u een teruggaafverzoek voor de buitenlandse btw indienen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Tip:
Doet u een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar dan kan dit al als het btw-bedrag dat u terugvraagt minimaal € 50 is. Doet u een teruggaafverzoek per kwartaal, dan moet het btw-bedrag minimaal € 400 zijn. U kunt bedragen onder deze drempels wel terugvragen, maar het is aan het andere EU-land om het verzoek dan wel of niet in behandeling te nemen.

Hoe werkt een teruggaafverzoek?
Via de internetsite https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/ kunt u de buitenlandse btw terugvragen. U heeft hier wel inloggegevens voor nodig. Heeft u deze nog niet dan kunt u deze eenmalig aanvragen via www.belastingdienst.nl/eubtw. Binnen vier weken na uw aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst uw inloggegevens.

Let op:
Uw teruggaafverzoek voor btw die u in 2011 in een ander EU-land heeft betaald, moet bij de Belastingdienst vóór 1 oktober van dit jaar binnen zijn. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren. Houd met deze datum ook rekening als u nog inloggegevens nodig heeft. Want voordat u deze gegevens heeft, bent u al gauw vier weken verder.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven