Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Een geschenk met geringe waarde mag onbelast worden vergoed

Normaal gesproken horen geschenken aan uw werknemers onder de werkkostenregeling gewoon tot het loon. Uiteraard mag u een geschenk aanwijzen als eindheffingsloon en zodoende onderbrengen in de vrije ruimte. Geeft u een geschenk (attentie) aan uw werknemer en is dit niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer, dan is geen sprake van loon. Denk bijvoorbeeld aan een rouwkrans. Een dergelijke attentie geeft u uit wellevendheid, sympathie of piëteit met de familie van uw overleden werknemer. De persoonlijke relatie is dan op de voorgrond en niet de werkrelatie. Neem bij (kleine) geschenken in ieder geval de volgende drie voorwaarden in acht. Dan weet u zeker dat uw attentie voor die speciale gelegenheid als bijvoorbeeld een geboorte, geen loon is: • het betreft een persoonlijke attentie in een situatie waarin ook anderen zo'n attentie zouden geven, • u geeft geen geld of een waardebon, • het geschenk is niet duurder dan € 25 (factuurwaarde inclusief btw).

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven