Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Eerder ontslag voor de oudere werknemer

Collectief ontslag
Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan een slechte financiƫle situatie van het bedrijf, minder werk of een bedrijfsverhuizing. Voor collectief ontslag moet u zich aan een aantal regels houden. Zo moet u het collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen.

Afspiegelingsbeginsel
Normaal gesproken bepaalt bij collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent kort gezegd dat werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld. Degenen die binnen hun leeftijdsgroep als laatste zijn aangenomen, worden als eerste ontslagen.

Tip:
Wilt u meer weten over het afspiegelingsbeginsel, kijk dan eens op de site werk.nl.
Werknemer met AOW
Aan het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag verandert niets. Wat wel verandert is dat de AOW-gerechtigde werknemer voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel niet langer in beschouwing wordt genomen. Dat betekent dat bij collectief ontslag eerst de werknemers ontslagen worden die recht hebben op een AOW-uitkering. Moet u dus een keuze maken tussen het ontslaan van bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer of een 72-jarige werknemer die hetzelfde werk doet? Dan moet u als eerste de 72-jarige werknemer ontslaan.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven