Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Einde aan innovatievouchers

De innovatievouchers zijn door het Ministerie van Economische Zaken bedacht om u de mogelijkheid te bieden om een vraag of probleem over het vernieuwen van een product, proces of dienst neer te leggen bij een kennisinstelling (zoals een universiteit, hogeschool, ROC of TNO). Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen dan is 2010 het laatste jaar waarin u een beroep kunt doen op de innovatievouchers.

Ter compensatie wordt het budget voor de Innovatie Prestatie Contracten in 2011 mogelijk verhoogd. Dit is een subsidieregeling waarbij een groep van 15 tot 35 organisaties samen subsidie kan aanvragen voor meerjarige innovatieprojecten op een bepaald terrein. Centraal hierbij staat de samenwerking en kennisoverdracht.

Let op!
Eind december zal de Tweede Kamer het voorstel van de minister om de innovatievouchers af te schaffen behandelen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven