Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Einde forfaitaire aftrek kinderalimentatie

Kindregelingen
In 2015 zijn er nog maar vier kindregelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn:

    de kinderbijslag
    het kindgebonden budget
    de combinatiekorting
    de kinderopvangtoeslag

Gescheiden ouders
Omdat er minder kindregelingen zijn, krijgen met name alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget tot maximaal € 3.050. Deze inkomensafhankelijke extra tegemoetkoming kan invloed hebben op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie omdat dit zorgt voor een verlaging van de resterende behoefte van het kind.

Ook het afschaffen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen kan leiden tot een aanpassing van de kinderalimentatie. Dit is nu nog een forfaitaire aftrekpost voor de ouder die de kinderalimentatie betaalt. Door het afschaffen van deze aftrekpost kan de draagkracht van deze ouder verminderen.

Tip:
Door de hervorming van de kindregelingen kunnen wijzigingen in de behoefte en draagkracht optreden, die vervolgens kunnen leiden tot aanpassing van het kinderalimentatiebedrag. Dat hoeft echter niet. Er kunnen ook nog andere zaken spelen. Ga daarom na of uw omstandigheden zodanig wijzigen dat aanpassing van de alimentatie redelijk is.  

Let op!
De verwachting is dat de wijzigingen in de kindregelingen zullen leiden tot een verhoging van het aantal herzieningsverzoeken voor kinderalimentatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven