Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Einde ouderentoeslag voor de vermogende belastingplichtige van 65 jaar of ouder

Ouderentoeslag In box 3 geeft u uw inkomen uit sparen en beleggen op. Daarover betaalt u belasting. Een vast bedrag van uw vermogen is echter vrijgesteld. Dit zogenoemde heffingsvrije vermogen bedraagt € 21.330 (2015) per belastingplichtige. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan kan dit heffingsvrije vermogen nog worden verhoogd met een ouderentoeslag. Let op! U heeft alleen recht op de ouderentoeslag wanneer u aan het eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw inkomen uit werk en woning (box 1) niet meer is dan € 20.075 (2015). Bovendien mag uw vermogen na aftrek van het heffingsvrije vermogen (grondslag sparen en beleggen) en vóór toepassing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 282.226 (€ 564.451 voor fiscale partners, 2015). De ouderentoeslag vervalt vanaf 2016. Door het vervallen van deze extra verhoging van het heffingsvrije vermogen betaalt u als AOW-gerechtigde mogelijk meer belasting over het jaar 2016. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt of andere tegemoetkomingen waarbij uw inkomen of vermogen een rol speelt. Tip: De Belastingdienst heeft aan de hand van diverse rekenvoorbeelden de gevolgen in kaart gebracht van het wegvallen van de ouderentoeslag.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven