Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2016

Extra fiscaal voordeel met milieu-investering

Fiscaal voordeel
Op de Milieulijst staan 271 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u voor verschillende milieu-investeringen de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip:
Naast de MIA kunt u ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van MIA en Energie-Investeringsaftrek is echter niet mogelijk. Milieulijst U vindt de Milieulijst en overige informatie terug op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De lijst bevat dit jaar extra investeringen in circulair ondernemen. Fiscaal voordeel is bijvoorbeeld ook te behalen met milieu-investeringen voor de landbouwsector. Maar ook voor de milieuvriendelijke auto! Milieuvriendelijke auto De plugin-hybride auto met een CO2-uitstoot van meer dan 30 g/km valt helaas dit jaar niet meer onder de MIA/Vamil.

Investeert u echter in een zakelijke elektrische personenauto (CO2-uitstoot van 0 g/km) dan komt u voor maximaal € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. Dat geldt ook voor de plugin-hybride personenauto, niet zijnde een dieselauto, met een CO2-uitstoot tussen 0 en 30 g/km. Het maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag is dan € 35.000. Tot slot is er voor de waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot=0) niet alleen MIA, maar ook Vamil.

Let op!
Het meldingsformulier MIA/Vamil 2016 voor het jaar 2016 is vanaf 1 februari aanstaande beschikbaar op RVO.nl. Vraag de MIA/Vamil op tijd aan! Dat wil zeggen, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven