Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Fiscale spelregels van het kerstpakket

Loonbelasting over het kerstpakket
Het kerstpakket wordt gezien als een geschenk in natura en dit is loon voor uw werknemer. Nu hoeft uw werknemer daarover geen belasting te betalen, want u mag hierover eindheffing toepassen. U betaalt dan als werkgever 20% eindheffing, voor zover de waarde in het economische verkeer van het kerstpakket niet meer bedraagt dan € 70. Heeft u door het jaar heen meerdere geschenken aan uw werknemer gegeven, dan kunt u nog steeds volstaan met 20% eindheffing, mits het totaal per kalenderjaar per werknemer maar onder het bedrag van € 70 blijft. Een kerstpakket van € 40 kost u door de eindheffing dus per saldo € 48.

Tip:
Over het bedrag waarop u eindheffing toepast, bent u geen werknemersverzekeringen verschuldigd. Er hoeft evenmin inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over te worden afgedragen.

Is de waarde meer dan € 70 dan mag u gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. Over het meerdere past u dan eindheffing toe tegen het tabeltarief. De waarde in het economische verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Tip:
Werken er in uw bedrijf uitzendkrachten en wilt u hen ook een kerstpakket geven, dan mag u ook hier de belasting voor uw rekening nemen via eindheffing.

Het kerstpakket in de werkkostenregeling
Wanneer u gebruik maakt van de werkkostenregeling worden de meeste vergoedingen en verstrekkingen, dus ook het kerstpakket, gezien als loon. U mag tot maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. 

Let op!
Het geven van een kerstpakket heeft niet alleen gevolgen voor de loonbelasting, maar u moet ook rekening houden met de omzetbelasting. De btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven