Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Fitness van de zaak ook onder de werkkostenregeling soms onbelast

Fitness op de werkplek
Voor fitness op de werkplek geldt onder de werkkostenregeling een nihilwaardering. Dit betekent dat uw personeel onbelast gebruik kan maken van fitnessmogelijkheden op de werkplek.

Let op!
Omdat een vergoeding voor fitness op de werkplek minder goed denkbaar is, heeft de wetgever hiervoor geen vrijstelling willen opnemen. Een vergoeding voor fitness op de werkplek is dan ook belast, tenzij u er voor kiest om deze in de vrije ruimte onder te brengen.
Fitness buiten de werkplek
Fitness buiten de werkplek is belast voor zover het niet-werkplekgerelateerde fitness betreft. Voor fitness buiten de werkplek kan wel gebruik gemaakt worden van de vrije ruimte.

Werkplekgerelateerde fitness
Er is sprake van werkplekgerelateerde fitness indien u risico’s ziet voor de gezondheid van uw werknemers en u deze risico’s met een gericht fitnessprogramma in uw Arbobeleidsplan wil wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fitness voor het onderhouden van fitheid die voor de uitoefening van de werkzaamheden van uw personeel vereist is. Werkplekgerelateerde fitness is gericht vrijgesteld. Dit betekent dat u personeel onbelast gebruik kan maken van deze fitness maar dat u ook onbelast een vergoeding hiervoor kunt geven.

Tip:
Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de werkplekgerelateerde fitness op de werkplek of buiten de werkplek plaatsvindt. In beide gevallen is de fitness onbelast.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven