Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2016

Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

Gebruikelijkloonregeling Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. Volgens de hoofdregel moet uw loon minimaal worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Lager bedrag Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het volgens de hiervoor beschreven hoofdregel vastgestelde bedrag. Uw gebruikelijk loon kan dan worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wordt het loon daardoor echter lager dan € 44.000, dan wordt het loon niet vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking maar op het laagste van de volgende bedragen: • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • € 44.000. Let op! Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf. Hoger loon Over het algemeen zal de Belastingdienst er geen enkel probleem mee hebben als u zichzelf een hoger salaris uitbetaalt, dan het gebruikelijk loon volgens de hoofdregel. Soms is een hoger loon zelfs verplicht, bijvoorbeeld als de belastinginspecteur vindt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet. De inspecteur moet dit dan wel aannemelijk maken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven