Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Het gebruik van zonnepanelen maakt van u een ondernemer voor de BTW

Particulier als btw-ondernemer
Aanvankelijk vond de fiscus dat particulieren met een zonnepaneel op hun dak niet vielen onder het ondernemersbegrip voor de btw. Maar uit het zogeheten Fuchs-arrest (Hof van Justitie van de EU, 20 juni 2013, nr. C-219/12) bleek dat de Belastingdienst het ondernemersbegrip toch ruimer moet nemen. 
 
Saldering

Een particulier kwalificeert in verband met zijn zonnepanelen als een btw-ondernemer als hij regelmatig en tegen een vergoeding via zijn zonnepanelen stroom levert aan zijn energiebedrijf. Overigens is het goed mogelijk dat hij zelf meer aan stroom verbruikt dan dat hij produceert met de zonnepanelen. Per saldo ontvangt de eigenaar van het zonnepaneel dus geen vergoeding, maar door de verrekening (ook wel saldering genoemd) met het bedrag voor de stroom die is behaald met de zonnepanelen hoeft hij wel minder te betalen. Ook bij zo’n geval van saldering heeft de zonnepaneeleigenaar een vergoeding genoten.
Kleine ondernemersregeling
De fiscus staat toe dat zonnepaneeleigenaren zich niet hoeven aan te melden als btw-ondernemer zolang het verschil tussen de verschuldigde btw en de voorbelasting hooguit € 1.345 bedraagt. Op basis van de kleineondernemersregeling (KOR) hoeft de ondernemer immers dan toch geen btw af te dragen. In deze situatie gaat de Belastingdienst ervan uit dat de zonnepaneeleigenaar heeft verzocht om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor btw-ondernemers. In deze situatie mag de zonnepaneeleigenaar geen btw in rekening brengen aan zijn energieleverancier!
Aftrek voorbelasting installatie zonnepaneel
Het voordeel van btw-ondernemerschap is dat men in beginsel de btw over de aanschaf en installatie van het zonnepaneel kan aftrekken. Daarbij is het wel zaak om tijdig aan te melden als btw-ondernemer. Als de zonnepanelen na 20 juli 2013 zijn aangebracht, moet de koper zich binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf melden als btw-ondernemer. Ook moet hij beschikken over een factuur waarop de aftrekbare btw afzonderlijk is vermeld.
Bedrag aftrek voorbelasting
Als sprake is van een niet-geïntegreerd zonnepaneel, is de voorbelasting volledig aftrekbaar als de eigenaar btw-ondernemer is. Deze situatie komt het meest voor. Als sprake is van een geïntegreerd zonnepaneel, fungeert het paneel ook als dakbedekking. Het ministerie van Financiën heeft het gebruik als dakbedekking in een publicatie met vragen en antwoorden aangemerkt als privégebruik. De fiscus staat daarom in beginsel maar een aftrek toe van eenderde van de voorbelasting over geïntegreerde zonnepanelen. 
Forfaitaire verschuldigde belasting
Om de verschuldigde btw te berekenen, moet de eigenaar van het zonnepaneel weten hoeveel stroom hij levert aan het energiebedrijf en hoeveel stroom hij in diezelfde periode zelf verbruikt. In de praktijk zal hij dit meestal niet kunnen vaststellen. Daarom mag hij de verschuldigde belasting stellen op een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het opwekvermogen. Zo bedraagt het forfait voor een niet-geïntegreerd zonnepaneel:
 € 20 bij een opwekvermogen van 0 tot en met 1000 Wattpiek per jaar;
 € 40 bij een opwekvermogen van 1001 tot en met 2000 Wattpiek per jaar;
 € 60 bij een opwekvermogen van 2001 tot en met 3000 Wattpiek per jaar;
 € 80 bij een opwekvermogen van 3001 tot en met 4000 Wattpiek per jaar;
 € 100 bij een opwekvermogen van 4001 tot en met 5000 Wattpiek per jaar.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven