Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw

Woning in aanbouw
Wanneer uw woning nog in aanbouw is, heeft u onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst hanteert daarbij het uitgangspunt dat al van een woning in aanbouw sprake kan zijn wanneer concrete stappen zijn gezet waaruit valt op te maken dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen. Maar recent heeft de Hoge Raad in twee arresten beslist dat hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw pas mogelijk is vanaf het moment dat is gestart met het heien of het leggen van de fundering. Dit heeft in de praktijk gezorgd voor enige onduidelijkheid over het begrip 'woning in aanbouw'. Om die onduidelijkheid weg te nemen heeft staatssecretaris Wiebes van Financiƫn laten weten dat ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden (heien of aanleggen fundering) nog niet zijn begonnen.

Let op!
Heeft u een stuk grond en enkel de intentie om te gaan bouwen dan is voor de eigenwoningregeling nog geen sprake van een woning in aanbouw. Er moeten namelijk wel voldoende concrete stappen zijn gezet waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden voor de nieuwbouwwoning binnen afzienbare tijd gaan beginnen.
Eigen woning binnen drie jaar
Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is, dan is hypotheekrenteaftrek mogelijk wanneer het uw bedoeling is om binnen drie jaar na het jaar van aankoop zelf in de nieuwe woning te gaan wonen. Heeft u een bouwkavel en zijn de bouwkundige werkzaamheden begonnen, dan kan al sprake zijn van een woning in aanbouw zes maanden voordat gestart wordt met de feitelijke bouwwerkzaamheden. U moet dan wel aannemelijk maken dat de nog te bouwen woning binnen afzienbare tijd (in het kalenderjaar of de drie daarop volgende jaren) bestemd is voor eigen bewoning.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven