Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Lenen van uw vennootschap? Houd het zakelijk!

Zakelijk handelen voorop!
Zowel de dga als de bv moeten zakelijk met elkaar omgaan. Wanneer u dan ook geld wil lenen van uw bv moet dat worden vastgelegd in een schriftelijke leningsovereenkomst. In deze overeenkomst is een aflossingsschema opgenomen voor het terugbetalen van de lening en is een zakelijke rente afgesproken. Bovendien zijn er zekerheden gesteld. Uiteraard moet u zich houden aan de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de leningsovereenkomst. Uw SRA-adviseur kan u helpen met het opstellen hiervan.

Het spreekt voor zich dat de bv geen geld aan u uitleent als zij niet aan haar eigen verplichtingen kan voldoen.

Tip:
Wilt u weten of u inderdaad zakelijk handelt, stel u zelf dan de volgende twee vragen: zou de bv een dergelijke leningsovereenkomst ook aangaan met een onafhankelijke derde? Kan ik als dga met mijn inkomen en vermogen ook een dergelijke geldlening afsluiten bij een bank? Is het antwoord op beide vragen 'ja' dan is er sprake van zakelijk handelen.

Geld lenen voor consumptieve doeleinden
Leent u geld omdat u bijvoorbeeld in privé een auto nodig heeft, of omdat u met het geld in privé wilt gaan beleggen, dan valt de lening als schuld in box 3. De rente die u aan de bv betaalt, is dan niet aftrekbaar. De rente die de bv van u ontvangt, is bij de bv wel belast met vennootschapsbelasting.

Lenen voor de eigen woning
Leent u geld van de bv voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de bv is de ontvangen rente belast.

Tip:
In de praktijk heeft een dga vaak een rekening-courantverhouding met zijn bv. Er geldt dan een goedkeuring als het saldo op de rekening-courant het hele kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. In dat geval hoeft u de rente over de rekening-courantvordering niet in box 1 mee te nemen. Daar staat tegenover dat een eventuele rekening-courantschuld ook niet mag worden meegenomen in box 3. Ook de bv kan de rente niet in aanmerking nemen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven