Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Let op de desinvesteringsbijtelling!

Heeft u de investeringsaftrek geclaimd? Dan kunt u geconfronteerd worden met de desinvesteringsbijtelling indien u besluit om het bedrijfsmiddel waarvoor u de investeringsaftrek heeft geclaimd binnen vijf jaar te vervreemden (er wordt gedesinvesteerd). Dit houdt in dat de investeringsaftrek wordt teruggenomen. In dat geval vindt er een bijtelling plaats tegen hetzelfde percentage als waarvoor u eerder de investeringsaftrek had geclaimd.

Bij de volgende handelingen - die aan een vervreemding zijn gelijkgesteld - loopt u eveneens risico op een desinvesteringsbijtelling:
- er blijkt uiteindelijk niet geïnvesteerd te zijn;
- u brengt het bedrijfsmiddel over naar privé;
- de investering krijgt door een andere aanwending het karakter van een uitgesloten investering.

Onder uitgesloten investeringen wordt verstaan het investeren in grond, woonhuizen, personenauto’s, goodwill, vergunningen alsmede het verhuren van bedrijfsmiddelen aan derden voor meer dan 70%.

Voorbeeld
De heer X heeft een transportbedrijf. Hij schaft in 2008 een vrachtauto aan voor € 110.000. Hiervoor krijgt hij € 8.800 (8%) investeringsaftrek. De vrachtauto is bestemd voor gebruik in de onderneming. In 2010 gaat hij de vrachtauto verhuren. Dit betekent dus dat de vrachtauto door de verhuur een uitgesloten investering wordt. Op dat moment heeft de vrachtauto een boekwaarde van € 70.000 en een waarde in het economische verkeer van € 80.000. De desinvesteringsbijtelling bedraagt € 6.400 (8% van € 80.000).

Let op!
Blijven de investeringen in enig jaar onder de € 2.200 of bedragen zij meer dan € 300.000, dan komt u niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. Verder kan de desinvesteringsbijtelling nooit hoger zijn dan de investeringsaftrek die u destijds heeft genoten!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven