Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Maak gebruik van voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Voorlopige achterwaartse verliesverrekening
Om in aanmerking te komen voor een voorlopige achterwaartse verliesverrekening moet wel de aangifte over het verliesjaar zijn ingediend. U kunt zowel als IB-ondernemer als voor uw BV gebruik maken van de voorlopige achterwaartse verliesverrekening. Was 2009 een verliesjaar voor u en heeft u uw belastingaangifte 2009 ingediend? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst om het verlies uit 2009 alvast te verrekenen. De belastinginspecteur zal 80% van het verlies verrekenen met winst uit de drie voorafgaande jaren (2006, 2007, 2008).

Let op!
Wij adviseren u contact met ons op te nemen om te beoordelen of een voorlopige achterwaarste verliesverrekening in uw geval mogelijk is en eventueel kunnen wij een verzoek hiervoor voor u indienen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven