Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Ook een mondelinge verklaring voor de 500 km grens privégebruik auto van de zaak is geldig!

De gebruikelijke en aanvaardbare manieren om te bewijzen dat u als werknemer met de auto van de zaak op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer in privé heeft gereden zijn:
• een sluitende kilometeradministratie/rittenadministratie;
• een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer in de vorm van een ‘verbod privégebruik bestelauto’ of ;
• een ‘verklaring geen privégebruik’ verstrekt door de Belastingdienst.

Bovengenoemde stukken zijn schriftelijke stukken. Bij de Hoge Raad is de vraag aan de orde gekomen of het bewijs altijd met schriftelijke stukken moet worden geleverd. De Hoge Raad heeft deze vraag, in navolging van een eerder arrest uit 1989, ontkennend beantwoord. De vrije bewijsleer staat toe dat u in principe vrij bent in de manier waarop u wilt aantonen dat u niet meer dan 500 km per jaar rijdt met de auto van de zaak. Dit brengt dus met zich mee dat u ook met een overtuigende mondelinge verklaring het bewijs levert.

Let op!
Aangezien de bewijslast die op u drukt zwaar is, raden wij u af om de mondelinge manier als enige bewijsvorm te gebruiken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven