Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Ook in 2011 staat de overheid borg voor uw krediet

De overheidsgarantieregeling is een crisismaatregel die ervoor moet zorgen dat u makkelijker geld kunt lenen bij de bank. De regeling bestaat uit de Go-regeling (garantie ondernemersfinanciering) en de BMKB-regeling (Borgstelling midden- en kleinbedrijf). Deze regeling zou eigenlijk aflopen op 1 januari 2011 maar wordt met een jaar verlengd.

De Go-regeling geldt voor (middel) grote bedrijven. Deze regeling houdt in dat als u bij de bank aanklopt voor een krediet, de overheid garant staat voor 50% van het totale bedrag. Hierdoor wordt het makkelijker om leningen af te sluiten.

Heeft u maximaal 250 werknemers in dienst? Dan kunt u een beroep doen op de BMKB-regeling. De overheid staat dan garant voor:
• 80% als het gaat om kredieten tot € 250.000, of;
• 50% als het gaat om kredieten tussen de € 250.000 en € 3 miljoen.

Let op!
Wilt u in aanmerking komen voor de overheidsgarantieregeling dan dient u niet zelf een aanvraagprocedure op te starten. Dit dient u aan te geven bij uw kredietverstrekker die het vervolgens voor u aanvraagt bij Agentschap NL. Houd er wel rekening mee dat u tussen de 2% en de 3,6% provisie moet betalen als de overheidsgarantieregeling wordt toegewezen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven