Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Overeenkomsten van opdracht gaan de VAR - systematiek per 1 januari 2016 vervangen

In dit systeem zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen kiezen of zij een modelovereenkomst van de Belastingdienst gaan gebruiken of dat ze zelf een overeenkomst opstellen en die vervolgens voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft al aangekondigd in oktober 2015 ongeveer veertig verschillende sectorspecifieke (en algemene) modelovereenkomsten gepubliceerd te hebben. Om er voor te zorgen dat het (fiscale) ondernemerschap ook inderdaad gewaarborgd is en de opdracht-gever gevrijwaard is van verplichting om loonheffingen in te houden en af te dragen loonheffingen moet de overeenkomst natuurlijk ook nageleefd worden. Dit kan door de Belastingdienst getoetst worden en mocht blijken dat de werkelijke arbeidsrelatie afwijkt van hetgeen is bepaald in de overeenkomst van opdracht dan kan een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen (met eventueel een boete) volgen. Voor de opdrachtnemer (zzp’er) zou dit vervolgens nog kunnen betekenen dat het inkomen (omzet) vanuit deze arbeidsrelatie aangemerkt wordt als loon in plaats van winst uit onder-neming en er dus ook geen gebruik gemaakt (meer) kan worden van de fiscale ondernemersfaciliteiten. De komende tijd zal er meer duidelijkheid komen over deze nieuwe systematiek. Ook moet dit plan van de Staatssecretaris van Financiën nog parlementair behandeld worden. Gezien het grote maatschap-pelijke draagvlak dat voor dit plan bestaat is de kans heel groot dat dit plan ook zal worden aangenomen. Tot dat moment blijft het huidige systeem van de VAR bestaan en hoeft u niets te doen als u op dit moment al in bezit bent van een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) WUO (Winst uit Onderneming).

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven