Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!

Voorwaarden
De voorwaarden voor deze fiscaal vriendelijke regeling zijn:
    Het fonds heeft in ieder geval een aparte bankrekening. Andere formele vereisten zijn er niet, zodat bijvoorbeeld een bezoek aan een notaris overbodig is.
    De werknemers hebben in de laatste vijf kalenderjaren elk jaar gezamenlijk ten minste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever.
    De werknemers hebben geen juridisch afdwingbaar recht op een uitkering uit het fonds.
    De uitkeringen en verstrekkingen hebben géén betrekking op uitgaven voor onder meer ziekte en  invaliditeit.

Voorbeeld
Als het personeelsfonds op deze manier wordt aangewend, zijn de uitkeringen uit het fonds belastingvrij. Bijvoorbeeld: de werknemers van een bedrijf betalen per jaar gezamenlijk € 1.000 aan een personeelsfonds. Ook de werkgever legt € 1.000 per jaar bij. Het fonds kan vervolgens voor het gehele bedrag belastingvrij uitjes of kerstpakketten voor de werknemers bekostigen. Geeft de werkgever zelf voor € 1.000 uitjes of kerstpakketten aan zijn werknemer dan is wél sprake van een belastbaar voordeel.

Let op!
Het fonds moet onafhankelijk zijn. Blijkt in de praktijk dat in feite de werkgever de beslissingen in het fonds neemt dan zijn de uitkeringen uit het fonds niet langer belastingvrij!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven