Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Personeelskorting in de werkkostenregeling

Personeelskorting voor branche-eigen producten
Veel bedrijven geven hun personeel de gelegenheid om met korting producten uit het eigen bedrijf aan te kopen. Met name in de kledingbranche komt dit vaak voor. Al jaren geldt hiervoor een personeelskorting. Onder het 'oude' systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen is een korting of vergoeding bij aankoop van producten uit het eigen bedrijf onder de volgende voorwaarden onbelast:

    De producten zijn niet branchevreemd.
    De korting of vergoeding bedraagt per product niet meer dan 20% van de waarde van dat product in het economisch verkeer.
    Er geldt een maximum aan korting of vergoeding van € 500 per werknemer per jaar. Deze maximale vrijstelling van € 500 mag worden verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat nog niet is gebruikt in de voorgaande twee kalenderjaren.

Personeelskorting volgend jaar
De personeelskorting voor branche-eigen producten vindt u volgend jaar ook in de werkkostenregeling, en wel in de vorm van een gerichte vrijstelling. Bovenstaande voorwaarden blijven bestaan. Doorschuiven naar volgende kalenderjaren van een niet-gebruikt deel van de korting is echter niet meer mogelijk. Een in 2015 niet-gebruikt deel van het vrijstellingsbedrag van € 500 kan dus niet worden doorgeschoven naar 2016 en 2017.

Let op!
Maakt u nu gebruik van de personeelskorting onder het ‘oude’ systeem, houd er dan rekening mee dat een niet-gebruikt deel van de vrijstelling in 2014 niet kan worden doorgeschoven naar 2015.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven