Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Richtlijnen voor het beperkt afschrijven op (agrarische) bedrijfsgebouwen

Afschrijving op gebouwen De jaarlijkse afschrijving op (agrarische) bedrijfsgebouwen is alleen mogelijk als: • de boekwaarde hoger is dan 50% van de WOZ-waarde (= bodemwaarde), • de jaarlijkse afschrijving niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde van het bedrijfsgebouw en de bodemwaarde. Afschrijving is niet meer mogelijk wanneer de bodemwaarde is bereikt. Let op! Verhuurt u het bedrijfsgebouw dan is sprake van een gebouw ter belegging en dan is de volledige WOZ-waarde de bodemwaarde. Bedrijfsgebouw Voor de beperkte afschrijving op gebouwen worden onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en de aanhorigheden gezien als één geheel. Werktuigen die van een gebouw kunnen worden afgescheiden zonder dat ze daarbij noemenswaardig beschadigen en die geen gebouwd eigendom zijn, worden beschouwd als een afzonderlijk bedrijfsmiddel. Brochure In de onlangs uitgebrachte brochure van de Belastingdienst kunt u - aan de hand van tabellen per agrarische bedrijfstak - opzoeken welke zaken er nu precies tot het agrarisch bedrijfsgebouw worden gerekend en waarvoor dus een afschrijvingsbeperking geldt. Zo is bijvoorbeeld de afschrijving van een stal in de veehouderij beperkt, maar is die beperking er niet voor een kunstmestsilo.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven