Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Tijdelijk minder overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen drie jaar

Korting voor opvolgende koper
Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Wordt diezelfde onroerende zaak binnen zes maanden doorverkocht, dan betaalt de opvolgende koper alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde. Is de koopprijs gelijk aan of lager dan die van de eerdere koper, dan betaalt de opvolgende koper zelfs helemaal geen overdrachtsbelasting. Van meerwaarde is dan namelijk geen sprake. De termijn van zes maanden is nu tijdelijk verlengd naar 36 maanden.
  
Wanneer geldt de verlengde termijn?
De verlenging geldt voor woningen en bedrijfspanden waarvan de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden op of na 1 september 2012. Heeft u een pand dat vóór 1 september 2012 werd geleverd, dan geldt de verlenging helaas niet. 

Wat is het voordeel?
De vermindering van de overdrachtsbelasting komt ten goede aan elke volgende koper. Als eerste verkoper profiteert u hoogstens van een grotere koopbereidheid. De tweede koper bespaart zich namelijk de overdrachtsbelasting die de eerste koper al heeft betaald. Is het pand na de eerste levering niet duurder geworden, dan betaalt hij helemaal geen overdrachtsbelasting.

Tip
• Gaat u binnenkort op zoek naar een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand, kijk dan goed naar de datum van de vorige levering. Heeft de verkoper de woning of het bedrijfspand zelf op of na 1 september 2012 verkregen, dan kunt u een beroep doen op de vermindering van overdrachtsbelasting.
• Koopt u een woning of bedrijfspand op of na 1 september en verkoopt u deze weer binnen 36 maanden, wijs de koper er dan op dat hij alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. Mogelijk raakt u hiermee de woning of het bedrijfspand sneller kwijt.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven