Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Tijdelijke btw-verlaging in de bouw

Per 1 oktober 2010 wordt het btw-tarief verlaagd van 19% naar 6%, voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar na het tijdstip van eerste gebruikneming. Bij renovatie- en herstelwerkzaamheden kunt u denken aan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is niet van toepassing op uw materialen.

Overige maatregelen woningmarkt
Naast de bovengenoemde maatregel heeft de Minister van Financiën nog meer maatregelen genomen om de woningmarkt te stimuleren. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:
• Een tijdelijke verlenging van de doorverkoopregeling in de overdrachtsbelasting met betrekking tot woningen van zes maanden naar twaalf maanden.
• Een tijdelijke verlenging van de hypotheekrenteaftrek op de leegstaande voormalige eigen woning en de leegstaande toekomstige eigen woning - al of niet in aanbouw - tot 1 januari 2013.
• Een tijdelijke verlenging van de regeling van herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur tot 1 januari 2013.
• Een verlenging van de verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (€ 350.000) tot 1 januari 2012.

Let op!
De btw-verlaging in de bouw is een tijdelijke regeling en loopt af op 1 juli 2011.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven