Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

U zou nu al overeenkomsten van opdracht aan de Belastingdienst kunnen voorleggen

Wie kunnen overeenkomsten overleggen? Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per branche-organisatie, belangengroep of onderneming. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn. Het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu mee werken. Ook opdrachtnemers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de opdrachtnemer. De beoordeling zegt alleen iets over de plicht om al of niet loonheffingen in te houden en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Hoe kunt u overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen? Wilt u een overeenkomst aam de Belastingdienst voorleggen? Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor branche-organisaties als voor eigen overeenkomsten. Als het verzoek compleet is dan de Belastingdienst proberen de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Ondernemingen die een klantcoördinator hebben kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen. Welke gegevens stuurt u mee? Als u een overeenkomst naar de Belastingdienst toestuurt moet u daarbij de volgende gegevens verstrekken: • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt; • type organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair; • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt het RSIN/BSN; • of de overeenkomst voor één opdrachtgever of meerdere opdrachtgevers is bedoeld; • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; • welke werkzaamheden precies worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden die worden uitgevoerd; • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen er gelden • als op de overeenkomst richtlijnen of Algemene Voorwaarden van toepassing zijn moet u deze ook meesturen. Is het verstandig om een overeenkomst van opdracht nu al voor te leggen? De beantwoording van deze vraag hangt af van uw individuele omstandigheden. Als u werkt met een (schriftelijke) overeenkomst van opdracht en u bent er niet zo zeker van dat deze overeenkomst voldoet aan de daaraan te stellen eisen wacht u dan met voorleggen en/of neem contact op met uw adviseur.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven