Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Update pensioenperikelen

Pensioenaanscherpingen
Met een slag om de arm - de Eerste Kamer moet immers nog instemmen -  zullen de pensioenopbouwpercentages met ingang van 1 januari 2015 omlaag gaan. Het maximumopbouwpercentage voor middelloonregelingen bedraagt dan 1,875% (2014: 2,15%). Na 40 dienstjaren kunt u met een dergelijk opbouwpercentage uitkomen op ongeveer 75% van het gemiddelde loon. Voor pensioen op basis van het eindloon is het maximumopbouwpercentage straks 1,657% per dienstjaar (2014: 1,9%). Ook voor beschikbarepremieregelingen geldt straks een soortgelijke aanpassing.

Het loon waarover u pensioen kunt opbouwen, is vanaf 2015 beperkt tot € 100.000. Dit heet de aftoppingsgrens.

Nettolijfrente
Verdient u meer dan kunt u voor het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens met een nettolijfrente bijsparen voor een extra inkomen voor uw oude dag. Zo kunt u een oudedagsvoorziening opbouwen die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van uw gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premies voor de nettolijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1. De opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De uitkeringen uit de nettolijfrente zijn onbelast.

Tip:
De nettolijfrente is een vrijwillige oudedagsvoorziening die openstaat voor iedereen met een inkomen boven de aftoppingsgrens, dus ook voor de ondernemer.
Het is niet de bedoeling dat de nettolijfrente straks wordt gebruikt voor iets anders dan de oudedag. Daarom zal bij een gehele of gedeeltelijke afkoop de box 3-vrijstelling voor de volledige nettolijfrente-aanspraak komen te vervallen. Mogelijk komt er nog een aanscherping van de sanctiebepaling bij afkoop.

Als aanbieders van een nettolijfrente kunnen straks verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen optreden. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt nog bekeken of ook pensioenfondsen de nettolijfrente kunnen gaan aanbieden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven