Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Vergoedingen en bonussen kunnen tot € 2.400 in de vrije ruimte worden ondergebracht

Vrije ruimte Onder de werkkostenregeling kunnen vergoedingen aangewezen worden als loon in de vrije ruimte. Deze vergoedingen zijn dan onbelast voor zover het totaal van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet hoger is dan 1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever. Komt dit bedrag daarboven dan geldt een eindheffing van 80%. Een onbelaste vergoeding is uiteraard altijd te verkiezen boven een belaste vergoeding. Maar ook in het geval een werknemer belast wordt tegen het 52%-tarief, biedt de 80% eindheffing een goedkoper alternatief. Dit kan een reden zijn voor een werkgever om een vergoeding aan te wijzen als loon in de vrije ruimte. Gebruikelijkheidstoets Om die reden heeft de wetgever de gebruikelijkheidstoets geïntroduceerd: een vergoeding of verstrekking die niet gebruikelijk is, kan niet als loon in de vrije ruimte worden aangewezen maar vormt individueel belast loon van de werknemer. Over de gebruikelijkheid van een vergoeding of verstrekking kan veel discussie ontstaan en uit doelmatigheidsoogpunt heeft de Belastingdienst daarom aangegeven dat vergoedingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar niet ongebruikelijk zijn. Op gestelde vragen heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt dat ook in het geval de bonus tot € 2.400 per jaar per werknemer 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt, de gebruikelijkheid van deze bonus niet getoetst wordt. Dit betekent dat deze bonus ten laste van de vrije ruimte gebracht kan worden. Let op! Eind 2014 is aangekondigd dat in een wetsvoorstel de gebruikelijkheidstoets wordt aangescherpt. De kans is aanwezig dat in de toekomst een bonus mogelijk niet meer als gebruikelijk wordt gezien en daarom niet meer als loon kan worden aangewezen in de vrije ruimte.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven