Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Verhuisregeling en hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

Verhuisregeling
Heeft u al een nieuwe eigen woning gekocht, maar de oude leegstaande woning nog niet verkocht dan kunt u gebruik maken van de verhuisregeling. De rente op de eigenwoningleningen van beide woningen mag u nog gedurende een bepaalde periode in aftrek brengen. Deze periode is nu drie jaar, maar zou teruggebracht worden naar twee jaar. Het kabinet heeft echter besloten om de driejaarsperiode nog één jaar langer in stand te houden. In 2014 wordt deze periode weer teruggebracht naar de reguliere tweejaarsperiode.

Tip:
Koopt u in 2013 een nieuwe woning, terwijl u de oude woning nog niet heeft verkocht, dan kunt u profiteren van de dubbele hypotheekrenteaftrek in het jaar van aankoop (2013) en de drie daarop volgende jaren (2014, 2015 en 2016). Het spreekt voor zich dat de verhuisregeling stopt als u de oude woning heeft verkocht. Is de oude woning na 31 december 2016 nog niet verkocht, dan vervalt de renteaftrek voor die woning per 1 januari 2017.

U kunt alleen profiteren van dubbele hypotheekrenteaftrek als de oude woning leegstaat en bestemd is voor verkoop. Uw voormalige woning moet dus én leegstaan sinds de verhuizing én te koop staan. 

Ook als u een nieuwe woning heeft gekocht en deze staat nog leeg, bijvoorbeeld door een ingrijpende verbouwing, is de eigenwoningregeling van toepassing. U heeft onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek voor deze woning mits de woning uw hoofdverblijf wordt in het jaar van aankoop of in één van de drie daaropvolgende jaren. In 2014 wordt deze periode weer teruggebracht naar de reguliere tweejaarsperiode.

Hyotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
In 2010 introduceerde het kabinet een tijdelijke crisisregeling voor woningeigenaren die in afwachting van verkoop hun oude woning tijdelijk verhuren. Als de woning na de verhuurperiode opnieuw leegstaat, dan is weer hypotheekrenteaftrek voor deze woning mogelijk. Hypotheekrente kan na de verhuur nog in aftrek worden gebracht zolang de termijn van drie jaar na afloop van het jaar waarin u de woning heeft verlaten, nog niet is verstreken. Deze tijdelijke crisismaatregel zou stoppen per 1 januari 2013, maar het kabinet heeft besloten om de maatregel pas per 1 januari 2014 te laten vervallen.

Let op!
Wilt u nog gebruik maken van de regeling voor herleving hypotheekrenteaftrek na verhuur, dan moet de verhuur van uw woning dus vóór 1 januari 2014 beëindigd zijn.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven