Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Voorkom dat uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw huis!

Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek
Waarom de haast van 1 april? Per 1 januari gelden er strengere regels voor de aftrek van hypotheekrente. Voor nieuwe hypotheken is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk, wanneer de hypotheek annuïtair wordt afgelost. Heeft u nu een aflossingsvrije hypotheek dan bent u niet verplicht om af te lossen.

Van aflossingsvrij naar spaar
Volgens Vereniging Eigen Huis staan dit jaar 700.000 huishoudens hypothecair 'onder water'. Om het risico van een restschuld bij verkoop van de woning te beperken willen veel mensen hun bestaande aflossingsvrije hypotheek omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek. Op die manier kan er fiscaal vriendelijk gespaard worden voor toekomstige aflossing. Eigenlijk zou de omzetting moeten plaatsvinden vóór 1 januari 2013, want door de gewijzigde regels valt een nieuw af te sluiten (bank)spaarproduct van begin af aan in box 3. Het fiscale voordeel is dan weg. Om huiseigenaren iets meer tijd te geven om een eventuele hypotheekomzetting te bespreken met hun financieel adviseur of de hypotheekverstrekker, geldt er nu nog een overgangsperiode tot 1 april 2013.

Tip:
Omzetten is niet in alle gevallen aantrekkelijk. Zeker als u nu een hypotheek heeft tegen een lage rente. Laat u daarom goed informeren over deze mogelijkheid en eventuele andere mogelijkheden om het risico van een restschuld te verminderen.  

Een belangrijke voorwaarde om van de omzetting gebruik te kunnen maken, is dat u het kapitaal dat in de toekomst vrijkomt uit de (bank)spaar- of beleggingshypotheek, gebruikt voor de aflossing van een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld.

Tip:
Wanneer u na verkoop van uw huis toch met een restschuld blijft zitten, is het mogelijk om de rente op deze schuld tot maximaal tien jaar onder voorwaarden af te trekken. De schuld moet dan wel zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven