Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Vpb-tarief voor mkb gaat blijvend omlaag

Voor de belastingjaren 2009 en 2010 gold al – als crisismaatregel - een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 20% over de eerste € 200.000. De minister van Financiën heeft nu aangekondigd dit tarief blijvend te handhaven.

U betaalt dus vanaf 1 januari 2011 structureel 20% over de eerste € 200.000 winst die uw onderneming boekt. Dit zou een belastingvoordeel voor u kunnen betekenen van € 8.050. Aangezien de kleinere ondernemingen het meest gebaat zijn bij dit gunstige tarief wordt het ook wel het mkb-tarief genoemd.

Let op!
Ook het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting gaat met 0,5% omlaag naar 25%. De verlaging van het toptarief is vooral relevant voor de grotere ondernemingen met een winst hoger dan € 200.000.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven