Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Vraag uw buitenlandse btw op tijd terug

oorspronkelijke sluitingsdatum om btw terug te vragen over het jaar 2009 was 30 september 2010. Deze termijn is met zes maanden verlengd dus u heeft nu de mogelijkheid om de btw terug te vragen tot 1 april 2011.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u het verzoek tot terugvraag alleen nog maar doen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt dit verzoek vervolgens door aan het land van teruggaaf. Een aantal EU-landen kan u vragen om ook de facturen of invoerdocumenten mee te sturen.

Voorwaarden
Indien u btw wilt terugvragen moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Uw onderneming moet in Nederland zijn gevestigd.
 U hoeft in het EU-land waar u de btw terugvraagt geen aangifte omzetbelasting te doen.
 Het mag uitsluitend gaan om belaste aankopen.

Drempelbedragen
Voor het terugvragen van btw gelden er drempelbedragen. Indien u een verzoek tot terugvraag doet na afloop van een kalenderjaar, moet het btw-bedrag ten minste € 50 bedragen. Doet u daarentegen een verzoek tot terugvraag tijdens een kalenderjaar over een periode van ten minste drie maanden, dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Gaat het om bedragen onder deze drempel, dan is het in principe wel mogelijk om een verzoek te doen, maar dan beslist het EU-land of het verzoek al dan niet in behandeling wordt genomen.

Let op!
Heeft u inkopen gedaan in Europa waarbij u buitenlandse btw verschuldigd was? Dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Het is raadzaam om niet al te lang te wachten met het verzoek. Het terugvragen van de btw uit andere EU-landen kan namelijk veel vertraging oplopen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven