Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Let op! In plaats van deze tips verschijnen op deze website nu dagelijks nieuwsberichten zodat deze rubriek niet meer geactualiseerd wordt.

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2017

Wanneer ben je fiscaal partner?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-01-2017
 
Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
De meest duidelijke situatie doet zich voor als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan bent u in fiscaal opzicht altijd partner van elkaar.

Hetzelfde adres plus voorwaarde
Ook kunt u elkaars partner zijn als u op hetzelfde adres staat ingeschreven, maar dan is wel vereist dat u voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:
 
  • u bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten
  • u hebt samen een kind of één van u heeft van de ander een kind erkend
  • u bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners
  • u bezit samen een eigen woning en woont hier ook allebei in
  • u bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven, uitgezonderd indien er sprake is van commerciële verhuur
  • u bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg via de WMO. U bewoont die woning samen met een meerderjarige die ook op dat adres staat ingeschreven
  • u was het voorafgaande jaar al fiscale partners

Let op!

U bent geen fiscaal partner meer als u niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven, tenzij u gehuwd bent of geregistreerd partner. Het maakt hierbij dus niet uit of u nog steeds aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Voordelen fiscaal partnerschap
Als u fiscaal gezien elkaars partner bent, heeft u het voordeel dat u een aantal aftrekposten onderling vrij mag verdelen. De belangrijkste zijn: de aftrek van hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften. U kunt deze posten toerekenen aan de partner die in het hoogste belastingtarief valt en zodoende optimaal profiteren.

Tip: Ook mag u het vermogen in box 3 onderling verdelen. Dit is met name voordelig als uw partner geen of weinig eigen inkomsten heeft en uw partner hierdoor de heffingskorting geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrekenen.

Optellen inkomens kan nadelig zijn
Het fiscaal partnerschap kan ook nadelig uitpakken. Zo is bijvoorbeeld de aftrek van zorgkosten gekoppeld aan de hoogte van uw inkomen. Heeft u echter een partner, dan worden beide inkomens opgeteld en kan dit leiden tot vermindering van aftrek. Zoals echter blijkt uit bovengenoemde voorwaarden, kunt u het fiscaal partnerschap slechts in een beperkt aantal gevallen zelf beïnvloeden.

Heeft u vragen over uw situatie? Wij helpen u graag verder.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven