Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Wat zijn de financiële gevolgen van de verhoging van de assurantiebelasting

Forse lastenverzwaring
De verhoging van de assurantiebelasting is voor consumenten een tegenvaller, maar zeker ook voor ondernemend Nederland. Het plan vormt onderdeel van het deelakkoord, een lijst van afspraken tussen de onderhandelaars van een nog nieuw te vormen kabinet VVD/PvdA. Cijfers van het ministerie van Financiën tonen aan dat 25% van de verhoging voor rekening van het bedrijfsleven komt. Dit betekent maar liefst een lastenverzwaring van € 235 miljoen in 2013.

Welke verzekeringen?
De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen zoals de auto- en inboedelverzekering. Niet over alle verzekeringen hoeft assurantiebelasting te worden betaald. De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld:

• levensverzekeringen
• ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• ziekte- en ziektekostenverzekeringen
• werkloosheidsverzekeringen
• verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer
• transportverzekeringen
• herverzekeringen
• exportkredietverzekeringen

Tip:
Voor u als ondernemer is het dus de hoogste tijd om eens kritisch door uw verzekeringsportefeuille te gaan. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto's van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstand en milieuverzekeringen.
 
Leaseparken
De verzekeringen die u betaalt voor uw wagenpark vragen extra scherpe onderhandelingen met uw leasebedrijf. Leaseauto's zijn vaak zwaar verzekerd en hierop zit ook assurantiebelasting. Of het leasebedrijf deze verhoging gaat doorberekenen, kan voor u een belangrijk onderhandelingspunt zijn.

Verhoging per 1 maart
Als de verhoging doorgaat dan zal dit waarschijnlijk niet al op 1 januari 2013 zijn, maar per 1 maart 2013. Omdat pas eind van dit jaar duidelijk wordt of de assurantiebelasting ook inderdaad omhoog gaat, krijgen verzekeraars zo nog wat extra tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.

Let op!
In de media verschijnen nu verschillende berichten om de belastingverhoging in 2013 te omzeilen. Zo adviseert een grote assurantietussenpersoon om de maandelijkse betaling van verzekeringspremies om te zetten in een jaarbetaling in december dit jaar. Grote kans dat deze vlieger niet opgaat. Politiek Den Haag heeft namelijk al aangegeven dat hier rekening mee wordt gehouden. Vindt de betaling van de premie vóór 1 maart 2013 plaats, maar ligt het tijdstip waarop de premie vervalt na 28 februari 2013, dan zal op deze premie vermoedelijk het nieuwe tarief van 21% van toepassing zijn.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven