Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

WBSO en RDA worden samengevoegd tot één regeling

Komt u in aanmerking voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die zich bezighouden met S&O. Met de RDA krijgt u een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk bleek de RDA niet altijd even goed te werken. Zo moet u om de aftrek toe te kunnen passen wel winst maken. Het kabinet heeft daarom besloten om de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling. Niet langer alleen voor de loonkosten Na de samenvoeging is er één afdrachtvermindering met als grondslag alle kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Per 1 januari 2016 geldt de S&O-afdrachtvermindering dus niet langer alleen voor de loonkosten, maar ook voor de overige kosten en uitgaven voor S&O. De extra aftrek in de vennootschapsbelasting gaat dan verdwijnen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven