Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Let op! In plaats van deze tips verschijnen op deze website nu dagelijks nieuwsberichten zodat deze rubriek niet meer geactualiseerd wordt.

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2017

Wetsvoorstel Uitfaseren Pensioen in eigen beheer opnieuw naar parlement

Bron: SRA - Publicatiedatum: 25-01-2017
 
Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles parlementair meezit is, per 1 april aanstaande de afschaffing alsnog een feit. U heeft vanaf die datum dan nog drie maanden de tijd, dus tot 1 juli, om met uw pensioenopbouw te stoppen.
Even was er onzekerheid over de vraag of (toekomstige) indexeringslasten van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken bij afkoop van het pensioen in eigen beheer of bij omzetting in een oudedagsverplichting, direct ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht. Die onzekerheid is nu weggenomen. Indexeringskosten en lasten zijn alleen aftrekbaar als deze op de fiscale balans zijn geactiveerd.

Let op!
Een dergelijke actiefpost doet zich vrijwel alleen voor bij extern pensioen in eigen beheer. De pensioenverplichting van de dga is dan ondergebracht in een aparte bv.

Er is nu aangegeven hoe bij afkoop of bij omzetting van het pensioen in eigen beheer moet worden omgegaan met deze op de fiscale balans geactiveerde kosten en lasten voor de toekomstige indexatie. Wordt het pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd afgekocht, dan mogen deze indexatiekosten en lasten op het moment van afkoop in één keer worden afgetrokken van de winst. Wordt het pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting, dan mogen de geactiveerde indexatiekosten en lasten in gelijke jaarlijkse delen in aftrek worden gebracht.

Let op!
Aftrek (in één keer bij afkoop en in termijnen bij omzetting) is alleen mogelijk als er in de aangifte vennootschapsbelasting van vóór 20 september 2016 een actiefpost is opgenomen voor toekomstige indexatie.

Voortgang

Nu er duidelijkheid is over de fiscale behandeling van (toekomstige) indexeringslasten, staat de afschaffing van het pensioen in eigen beheer weer op de rails. De Tweede Kamer is nu eerst aan zet. Na een schriftelijke behandeling volgt op dinsdag 7 februari de plenaire behandeling en zal er worden gestemd op donderdag 9 februari. Stemming in de Eerste Kamer is voorzien uiterlijk 7 maart aanstaande. Als alles meezit, is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer alsnog een feit per 1 april 2017.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven