Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

WGA-premie privaat of publiek verzekeren?

Gaat u in 2011 het WGA-risico verzekeren bij het UWV dan betaalt u gemiddeld 0,62% premie. Voortaan maakt het UWV de gemiddelde WGA-premie ieder jaar op 1 september bekend. Zo heeft u als werkgever voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet publiek (bij UWV) gaat verzekeren.

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-risico. U bent dan geen publiekelijke gedifferentieerde WGA-premie meer verschuldigd. Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te zijn dan betaalt u zelf de uitkering of laat u het risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Per jaar heeft u twee keer de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden: per 1 januari en 1 juli. De Belastingdienst moet hierover tenminste dertien weken van tevoren – dus vóór 2 oktober 2010 of vóór 1 april 2011– worden geïnformeerd.

Let op!
Met de WIA-wijzer op de site van UWV kunt u uitrekenen hoeveel gedifferentieerde WGA-premie u ongeveer gaat betalen voor de publieke WGA-verzekering. Wij adviseren u contact met ons op te nemen om uw mogelijkheden te bespreken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven