Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Wijzig uw loonaangiftetijdvak tijdig!

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover u de aangifte loonheffingen moet doen. U heeft de mogelijkheid om de loonaangifte per maand of per 4 weken te doen. Het is handig als u het aangiftetijdvak gelijk laat lopen met het tijdvak waarin u loon uitbetaalt.

In de volgende situaties geldt een ander aangiftetijdvak:
• Voor zelfstandige binnenschippers geldt een aangiftetijdvak van een half jaar.
• Voor personeel aan huis geldt een aangiftetijdvak van een jaar.
• Voor meewerkende kinderen geldt een aangiftetijdvak van een jaar.

U kunt het aangiftetijdvak alleen wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Dit betekent dus dat de eerst volgende mogelijkheid 1 januari 2011 is. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ vóór 15 december bij de Belastingdienst binnen zijn. In het formulier kunt u aangeven welke aangiftetijdvak (maand of 4 weken) u voor 2011 wilt hanteren.

Let op!
Is het formulier niet vóór 15 december bij de Belastingdienst binnen, dan kan de wijziging niet eerder ingaan dan op 1 januari 2012!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven