Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Lagere correctie btw-privégebruik voor “auto van de zaak” in 2011 langer dan 5 jaar in gebruik
Opnieuw is er nieuws te melden over de auto van de zaak. Ditmaal op btw-gebied. Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De verschuldigde btw mag u forfaitair berekenen. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, is de forfaitaire btw-bijtelling recentelijk verlaagd van 2,7% naar 1,5%. Lees verder

Ook de ondernemer krijgt later AOW
De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met de verhoging van de aow-leeftijd. Deze verhoging wordt gefaseerd ingevoerd waarbij uiteindelijk in 2023 de aow-leeftijd op 67 jaar wordt vastgesteld. Daarnaast bevat het wetsvoorstel tal van overgangsregelingen. Hoogste tijd voor een perspectief vanuit de ondernemer, want de eerste fase treedt al op 1 januari 2013 in werking en ook u wordt geraakt door de maatregelen. Lees verder

Overgangsmaatregel voor auto van de zaak gekocht vóór 25 mei 2012

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd  wel iets gelezen of gehoord over de 'forensentaks'. Het gaat hier om het plan om vanaf 1 januari 2013 de reiskostenvergoeding en verstrekking voor woon-werkverkeer te belasten. Ook de woon-werkkilometers met de auto van de zaak zullen dan als privékilometers worden aangemerkt. Bent u nu geen bijtelling verschuldigd omdat u de zakelijke auto niet of nauwelijks voor privédoeleinden gebruikt, dan wordt u vanaf volgend jaar wel geconfronteerd met een bijtelling. Gelukkig is er overgangsrecht.

Lees verder

De btw-verhoging in de praktijk
Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. Nu beloofde het kabinet een overgangsregeling en inmiddels heeft ook de Eerste Kamer die goedgekeurd. Daarom een update, zodat u zich op tijd kunt voorbereiden. Lees verder

Voorkom naheffing bij verandering bestelauto’s
De fiscale regelingen rond de bestelauto zijn niet de eenvoudigste in ons belastingstelsel. Wanneer u bijvoorbeeld als kentekenhouder ook maar iets verandert aan de inrichting van uw bestelauto loopt u kans om bij een controle forse naheffingen en boetes van de Belastingdienst te krijgen. Gelukkig krijgt u vaak wel de mogelijkheid om een en ander te herstellen. Recentelijk is dit herstelbeleid nog een keer verduidelijkt door de staatssecretaris. Lees verder

Strengere regels voor het inhuren van uitzendkrachten
Maakt u gebruik van uitzendkrachten in uw bedrijf, let dan op de nieuwe, strengere regels voor het inhuren van personeel. Vanaf 1 juli 2012 kan de Arbeidsinspectie u namelijk een forse boete opleggen wanneer blijkt dat uw uitzendkracht afkomstig is van een uitzendbureau dat niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Lees verder

Flexibele bv per 1 oktober: wat verandert er voor u?
Minder eisen bij de oprichting van een bv en meer vrijheid om uw bv naar eigen wensen in te richten. Het behoort per 1 oktober 2012 allemaal tot de mogelijkheden. Het bv-recht wordt per die datum ingrijpend gewijzigd. Ook bestaande bv's krijgen te maken met het nieuwe recht. Lees verder

Extra voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen
Vanaf 2 juli 2012 kunt u als particulier gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen. Hiermee kunt u 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen, met een maximum van € 650. Overweegt u de aankoop van zonnepanelen, wacht dan niet te lang. De subsidieregeling kent namelijk een beperkt budget en op is op! Lees verder

Voordelen WBSO voor innovatieve ondernemers
Doet u onderzoek naar innovatie of houdt u zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur? Of heeft u daar mensen voor in dienst? Wellicht kent u dan de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Is dat niet het geval dan wordt het voor u de hoogste tijd om kennis te maken met de voordelen van deze fiscale stimuleringsregeling! Lees verder

De flexibele bv komt er aan!
Minder eisen bij de oprichting van een bv en meer vrijheid om uw bv naar eigen wensen in te richten. Het hoort binnenkort allemaal tot de mogelijkheden. Het bv-recht wordt ingrijpend aangepast. De veranderingen gaan mogelijk al in per 1 juli 2012 of anders waarschijnlijk per 1 januari 2013. Lees verder

Wat verandert er in de btw?
Het algemene btw-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21% en dat gaat u voelen in uw portemonnee. Of u nu ondernemer bent of particulier. Er is echter meer aan de hand met de btw.  Daarom een overzicht van wat u de komende maanden kunt verwachten. Lees verder

Nieuw betalingsverkeer vereist veel maatregelen!

Consumenten en bedrijven moeten vanaf 1 februari 2014 verplicht gebruik maken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het gaat hier om het zogeheten International Bank Account Number, oftewel IBAN. Ook krijgt u te maken met nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld uw administratie. Het is verstandig om nu al actie te ondernemen, zodat uw bedrijf op tijd klaar is.

Lees verder

Bijverdienen als DGA: waar moet u op letten?
Soms krijgt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) opdrachten aangeboden waarbij uw persoonlijke kwaliteiten voorop staan. De opdrachtgever vraagt u misschien om een VAR-DGA (verklaring arbeidsrelatie-DGA). Zo heeft hij zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst kijkt kritisch naar aanvragen van dergelijke VAR’s. Als u namelijk een opdracht uitvoert waarvoor uw persoonlijke deskundigheid is vereist, kan dat voor de Belastingdienst een reden zijn om een VAR-DGA te weigeren. Lees verder

Controleer de identiteit van uw nieuwe werknemer
Wanneer u een nieuwe werknemer aanneemt, bent u verplicht de identiteit van deze persoon vast te stellen vóór de 1e werkdag. Om u te helpen, heeft de overheid een stappenplan ontwikkeld. Lees verder

Financiering export aantrekkelijker
Zakendoen met het buitenland wordt vanaf 1 juni dit jaar aantrekkelijker. De exportkredietgarantieregeling uit 2009 wordt namelijk herzien en dat geeft u als exporteur betere kansen om orders uit het buitenland binnen te halen. Lees verder

Miljardenbezuinigingen op komst
Na het mislukte Catshuisberaad is het de partijen VVD en CDA nu alsnog gelukt om samen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de Christenunie een bezuinigingsakkoord voor 2013 te bereiken. Het gaat om een ingrijpend pakket aan maatregelen (zo’n 14 miljard aan bezuinigingen) waar wij allemaal de lasten van gaan voelen. Maatregelen die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort volgend jaar op 3% te brengen. Lees verder

Wat u moet weten over ouderschapsverlof
Uw werknemer heeft recht op ouderschapsverlof om zo voor een bepaalde periode meer tijd en aandacht te besteden aan de opvoeding van de kinderen. Heeft uw werknemer dit recht volledig gebruikt, dan kan hij of zij u aansluitend verzoeken om een tijdelijke aanpassing van de werktijden. Lees verder

Nieuw fiscaal voordeel met innovatie en onderzoek!

Voor ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting die vanaf 2012 investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, geldt sinds dit jaar een gunstige regeling. Het gaat hier om de zogeheten Research en Developmentaftrek (RDA). Alleen ondernemers die al speur- en ontwikkelingswerk doen en een S&O-verklaring volgens de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) hebben, mogen gebruik maken van de RDA.

Lees verder

De e-factuur: u kunt er niet meer omheen
Elektronisch factureren is niet meer weg te denken uit het zakelijk leven. De laatste onderzoeken liegen er niet om: meer dan de helft van de facturen wordt momenteel elektronisch verstuurd of ontvangen. Bijna een kwart van de bedrijven kiest voor geavanceerde factuurverwerking. Waarom zou u moeten overgaan op de e-factuur? Lees verder

Incassokosten aan banden
Als uw klant niet betaalt dan kunt u een incassobureau inschakelen, maar u kunt ook proberen om de vordering zelf te innen. De kosten die u maakt kunt u verhalen op uw klant. Vanaf 1 juli 2012 geldt er een maximale vergoeding voor deze incassokosten. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 49 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven