Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Verzekeringen? Betaal hiervoor niet te veel!
Check met regelmaat uw verzekeringsportefeuille. U wilt per slot van rekening niet te veel betalen voor uw bedrijfsverzekeringen. Zeker met het oog op de assurantiebelasting op verzekeringen die per 2013 ook nog eens omhoog is gegaan van 9,7% naar 21%. Lees verder

Belastingdienst komt u tegemoet bij verkeerde keuze voor verliesverrekening
Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel. Hierdoor was het mogelijk bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorafgaande jaren. Heeft u destijds voor deze maatregel gekozen, maar heeft dit voor uw bedrijf niet geleid tot een belastingteruggave, dan komt de Belastingdienst u nu tegemoet. Zo wordt uw bedrijf straks niet geconfronteerd met een beperking van de voorwaartse verliesverrekening. Lees verder

Onbelaste dividenduitkering bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen
Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen. Voor het onbelast uitkeren van dividenden aan erfgenamen gelden wel enkele voorwaarden. Onlangs is deze faciliteit verruimd waardoor een onbelaste dividenduitkering onder omstandigheden ook mogelijk is over niet-vererfde aandelen. Lees verder

Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto
Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 7, 14 of 20%. Volgend jaar worden de CO2-normen wederom aangescherpt en dat valt ongunstig uit voor de bijtelling van veel populaire automodellen. Lees verder

Let op de aanzegtermijn als de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 intreedt
U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn. Lees verder

Uitkering c.q. afkoop van uw stamrecht kan ook in gedeelten
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, dan mag u vanaf dit jaar de stamrechtaanspraak in één keer opnemen. Recent is duidelijk geworden dat u het stamrecht ook in delen vervroegd mag laten uitkeren. Lees verder

Btw-teruggaaf ook mogelijk op ander bankrekeningnummer
Wilt u als ondernemer uw btw-teruggaaf door de Belastingdienst laten uitbetalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat, dan is dat mogelijk. U moet hiervoor wel een verzoek indienen. Lees verder

Laag btw-tarief voor verbouwing en renovatie woningen verlengd
Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaar verlengd. Deze gunstige maatregel zou aan het eind van dit jaar stoppen maar recent is bekend geworden dat de maatregel nog doorloopt tot juli 2015. Lees verder

Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA
Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Haast is geboden want een aanvraag kan nog worden ingediend via internet tot en met 31 augustus 2014. Bent u zelfstandig ondernemer dan geldt deze datum niet. U kunt dan nog tot en met 30 september aanstaande WBSO/RDA aanvragen voor 2014. Lees verder

Btw-teruggave buitenland? Wees op tijd met uw aanvraag!
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2013 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw in de regel terugvragen. Dan moet u er wel op tijd bij zijn! U kunt uw teruggaafverzoek buitenlandse btw nog bij de Belastingdienst indienen tot 1 oktober 2014. Lees verder

Werkkostenregeling een update
Met ingang van 2015 wordt de WKR aangepast en zal vanaf dat moment (aanpassingen in Belastingplan 2015) verplicht gelden voor alle werkgever. Als gevolg hiervan gaan werkgevers wellicht minder investeren in gezondheid van hun werknemers. Hoe zit dit? Lees verder

VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015
Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige VAR-houders wordt een beperkte overgangsperiode aangeboden. Lees verder

Extra financieringsruimte voor ondernemers
Voor veel ondernemers is het aantrekken van financiering nog steeds problematisch. Het kabinet kondigde daarom deze week aanvullende financiële maatregelen aan om het eigen vermogen van ondernemers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren. Lees verder

Wijzigingen in de werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast en vereenvoudigd met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Daarmee is de stap naar een flexibele en praktisch uitvoerbare werkkostenregeling ook voor het mkb nabij. Lees verder

Meer arbeidskansen voor mensen met een beperking
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wanneer u mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpt dan komt u mogelijk in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Lees verder

Uitbreiding mogelijkheden energiebespaarlening
Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Zo kunt u met de lening diverse energiebesparende maatregelen financieren, zoals bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of de aanschaf van een hr-ketel. Recent zijn enkele nieuwe energiebesparende maatregelen toegevoegd. Lees verder

Nieuwe financieringswijzer voor MKB
Nog steeds is het voor bedrijven in het midden-en kleinbedrijf (mkb) lastig om geld te lenen bij een bank en leidt het aantrekken van financiering vaak nog tot problemen. Speciaal voor ondernemers is er de ondernemerskredietdesk die u op weg kan helpen bij het vinden van een passende financiering. Deze ondernemerskredietdesk is recent vernieuwd. Bovendien vindt u hier een nieuwe financieringswijzer voor het mkb. Lees verder

Aantal kindregelingen fors omlaag in 2015
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen blijven er in 2015 nog maar vier over. Lees verder

Zonder bijtelling ook geen aftrek eigen bijdrage
Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een eigen bijdrage betaalt, maar geen bijtelling heeft? Recent heeft hof Arnhem-Leeuwarden zich over deze vraag gebogen. Volgens het hof is in dat geval geen aftrek mogelijk van de eigen bijdrage. Lees verder

Lagere pensioenopbouw vanaf 2015!
De verlaging van de pensioenopbouw vanaf 2015 en de maximering van het pensioengevend inkomen zijn een feit. De Eerste Kamer heeft gisteren, 27 mei 2014, ingestemd met de door het kabinet beoogde fiscale hervorming van de pensioenopbouw. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 60 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven