Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Kosten voor uw golflidmaatschap zijn aftrekbaar
Kosten voor een golflidmaatschap zijn op basis van een uitspraak van Rechtbank Arnhem onder voorwaarden aftrekbaar in 2010. Lees verder

Vraag een mobiliteitsvoucher aan!
Op 1 juli is het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gestart. Het programma richt zich op het mobiliteitsbeleid van het mkb. Lees verder

U krijgt overheidsteun bij investerings- en uitbreidingsplannen!
Het ministerie van Economische Zaken is gestart met een proef van twee initiatieven voor financieringsfondsen om het eigen vermogen van het mkb  te vergroten. De proef moet uitwijzen of het nodig is dat de Staat garant staat bij nieuwe vormen van kredietverschaffing aan het mkb. Lees verder

Uw spaarloon valt binnenkort vrij
Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft een nieuwe crisismaatregel geïntroduceerd. De Minister heeft besloten het spaarloon vrij te geven. De maatregel moet een potentiële bestedingsimpuls geven van ruim 4 miljard euro. Lees verder

Houd jongeren tijdelijk langer in dienst
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA). In dit wetsvoorstel is geregeld dat jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract bij een bedrijf mogen werken. Lees verder

Hoge boete bij niet aangeven bijtelling privégebruik auto
Minister De Jager van Financiën heeft in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst het boetebeleid met betrekking tot het privégebruik auto van de zaak verduidelijkt. Lees verder

Controleer VAR-verklaringen nu telefonisch
De Belastingdienst heeft een telefonische controledesk geopend waar VAR-verklaringen op echtheid kunnen worden gecontroleerd. Lees verder

Treden er fiscale wijzigingen voor u op vanaf 1 juli 2010?
In deze tip behandelen wij enkele fiscale wijzigingen die ingaan per 1 juli 2010. Lees verder

U ontvangt een vergoeding voor herplaatsen werknemer!
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een vergoeding voor werkgevers- en werknemersorganisaties indien zij werknemers, die met ontslag worden bedreigd, effectief kunnen begeleiden van werk naar werk. Lees verder

U krijgt meer ruimte bij het versneld afschrijven
Minister De Jager maakte onlangs bekend dat de regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving wordt verruimd. Lees verder

Maak ook in 2011 gebruik van de kwartaalaangifte BTW

Vanwege groot succes heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager besloten dat de mogelijkheid voor ondernemers om eens per kwartaal BTW-aangifte te doen in plaats van maandelijks, met een jaar verlengd wordt.

Lees verder

Komt u in aanmerking voor de artikel 23-vergunning?
Indien u goederen voor uw onderneming inkoopt van leveranciers in het buitenland heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de goederen worden ingekocht. Voert u goederen in van buiten de Europese Unie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de artikel-23 vergunning, waarmee u de afdracht van btw kunt verleggen! Lees verder

Let op dat uw VAR-aanvraag achteraf niet ongeldig wordt verklaard!

De Minister van Financiën heeft antwoorden gegeven op een aantal kamervragen over de controle van een VAR-aanvraag. Hieruit blijkt dat er geen controle wordt toegepast op de feiten en omstandigheden uit de aanvraag. Als echter achteraf bij een reguliere loonbelastingcontrole blijkt dat deze gegevens niet kloppen dan wordt de VAR-verklaring ongeldig verklaard. U kunt dus met de afgifte van een VAR-verklaring niet vertrouwen op de geldigheid ervan. U draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Lees verder

Gewijzigde berekening afschrijving BPM

Per 1 mei 2010 is de afschrijvingsmethode op basis van de werkelijke waarde voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) gewijzigd.

Lees verder

Kiest u voor de nieuwe werkkostenregeling in 2011?

Per 1 januari 2011 zullen in het kader van de lastenverlichting de meeste bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen worden vervangen door één nieuwe regeling: de werkkostenregeling.

Lees verder

Elektronische aangifte Vpb en IB vereenvoudigd

Minister De Jager van Financiën vereenvoudigt de elektronische aangifte voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemers. Dit is op 26 april bekend gemaakt tijdens het SRA-Nieuwspoortseminar in Den Haag.

Lees verder

Werkgeversdilemma: kilometervergoeding of auto van de zaak?
Een werkgever staat voor wat betreft de vergoeding van vervoer van zijn werknemers voor de keuze om een auto ter beschikking te stellen of een kilometervergoeding te verstrekken. Hieronder worden de fiscale gevolgen van het ter beschikking stellen van een auto dan wel het vergoeden van de kilometers uiteengezet. 
Lees verder

De overheid biedt hulp bij het aanvragen van bankkredieten
De overheid biedt steun aan mkb-bedrijven bij het aanvragen van bankkredieten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft twee proefprojecten opgezet om uiteindelijk tweeduizend mkb-ondernemers makkelijker aan een krediet te helpen. Lees verder

Renteloos lenen niet meer zonder fiscale problemen!
Per 1 januari 2010 is een renteloze lening fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. U kunt namelijk geconfronteerd worden met schenkbelasting. De wetgever heeft een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen. Lees verder

Uw uren voor het urencriterium worden soepeler beoordeeld door de fiscus
Naar aanleiding van de economische crisis heeft de Minister van Financiën een toezegging gedaan over de toepassing van het urencriterium. Hierbij geeft hij aan dat de Belastingdienst soepeler om zal gaan bij de beoordeling van het urencriterium. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 50 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven